วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

"เธอกับฉันกับคนอื่น ๆ " ก็รวมกันเป็นหลายคน


เธอกับฉันกับคนอื่น ๆ 

เธอกับฉัน รวมกันเป็นสองคน 
เราสองคน คือฉันกับเธอ 
ทุกคืนวัน ฝันยังเจอ 
ใจฉันเธอ รวมกันเป็นสองใจ

เธอกับฉัน รวมกันเป็นสองคน 
เราสองคน คือเธอกับฉัน
เธอนายพล ฉันนายพัน
ดาวสองอัน รวมกันเป็นสองดาว 

ทหารเรานั้น รวมกันเป็นสองหมื่น 
พลแม่นปืน รวมกันเป็นแสน 
เพื่อนของเรา เขาก็ผู้แทน 
รวมชายแดน นครบาลเจ็ดล้านคน 

เธอกับฉัน รวมกันเป็นสองคน 
รวมอีกสองคน ก็จะเป็นสี่คน 
ข้าราชการ ทหาร ประชาชน 

คนหลายคน รวมกันเป็นหลายคน 
คนหลายคน รวมกันเป็นหลายคน 
คนหลายคน รวมกันเป็นหลายคน 
คนหลายคน รวมกันเป็นหลายคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น