วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

"ไม่คิดถาม" ว่ารักกันไหม


ไม่คิดถาม

คิดก็ยังไม่เคย ไม่เคยคิดเลย
ถามออกไปก็เชยอย่างเคยรู้กัน

ก็เพียงมองตาเธอให้ดี ย่อมรู้คำตอบ
กับคำถามรักเราบ้างไหม
ได้ยินแล้วเธอคงแปลกใจ

ถึงอย่างไร ฉันมีจิตใจเหมือนกัน
   แม้ไม่มีซักคนจะมาสนใจ

   ก็ยังดีมีเธอไว้คน เพื่อฝัน...
   ได้แค่ฝันเอียง ๆ ข้างเดียว ก็เอา

ฉันไม่เคยคิดถาม ว่ารักฉันอยู่บ้างไหม
รู้คำตอบในใจ แน่แท้เธอไม่แลเหลียว

ก็รู้ใจอยู่ว่ารัก รักเธอข้างเดียว
อย่าเลย... อย่าถาม...

ถึงอย่างไร ฉันมีจิตใจเหมือนกัน
   แม้ไม่มีซักคนจะมาสนใจ

   ก็ยังดีมีเธอไว้คน เพื่อฝัน...
   ได้แค่ฝันเอียง ๆ ข้างเดียว ก็เอา

ฉันไม่เคยคิดถาม ว่ารักฉันอยู่บ้างไหม
รู้คำตอบในใจ แน่แท้เธอไม่แลเหลียว

ก็รู้ใจอยู่ว่ารัก รักเธอข้างเดียว
อย่าเลย... อย่าถาม...

คิดก็ยังไม่เคย ไม่เคยคิดเลย
ถามออกไปก็เชยอย่างเคยรู้กัน

แต่ยังมีคำถามในใจ เก็บไว้คำหนึ่ง
เคยคิดเคยรังเกียจฉัน หรือเปล่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น