วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

"เก็บใจ" เก็บไว้มานาน


เก็บใจ

เก็บใจ เก็บไว้มานาน
เก็บมัน คล้าย ๆ รอใคร 
ก็เคย ไถ่ถามทำไม
หรือใคร เล่าหนอรอเรา

แดดลม ดอกไม้ชมเชย
ก็เคย ว่าสวยพอใจ 
ยิ่งดู ยิ่งสวยทำไม
อาจเป็นไป เพราะพบเธอ

ผ่านพ้นไป ในชีวิตเรา
โลกมัวเมา มากความลุ่มหลงระเริง
เก็บใจมิเคยให้เหลิง 
เหมือนมีคนที่เราเฝ้ารอ

เก็บใจ เก็บไว้มานาน
เก็บมันคล้าย ๆ รอใคร 
ก็เคย ไถ่ถามในใจ
ใช่เธอ ใช่ไหมคนดี

ผ่านพ้นไป ในชีวิตเรา
โลกมัวเมา มากความลุ่มหลงระเริง
เก็บใจมิเคยให้เหลิง 
เหมือนมีคนที่เราเฝ้ารอ

เก็บใจ เก็บไว้มานาน
เก็บมันคล้าย ๆ รอใคร 
ก็เคย ไถ่ถามในใจ
ใช่เธอ ใช่ไหมคนดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น