วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

"พ่อกล่อมลูก" แล้วใครหลับก่อนกัน


พ่อกล่อมลูก

ดึกแล้วหนา หลับเถิดหนอ 
พ่อจะร้อง เพลงกล่อม 

กล่อมเบาเบา เจ้าตัวน้อย 
ค่อยค่อยนอน ฝันดี 

ทำตาพริ้ม อิ่มนมแล้ว 
อย่างนี้ 

นอนเถอะหนา เจ้าตัวดี 
จะให้พ่อร้อง ทั้งคืนหรือไร 

พ่อจะสอน เจ้าเอาไหม 
ให้นับดาว 

อยู่บนฟ้า สุกสดใส 
คือแสงดาว 

พ่อจะสอน เจ้าเอาไหม 
ให้นับดาว 

หนึ่งและสอง หนึ่งและสอง 
สามสี่ 

แปดสิบสอง แปดสิบสาม แปดสิบสี่ 
แปดสิบห้า 

พ่อจะสอน เจ้าเอาไหม 
ให้นับดาว 

อยู่บนฟ้า สุกสดใส 
คือแสงดาว 

พ่อจะสอน เจ้าเอาไหม 
ให้นับดาว 

หนึ่งและสอง หนึ่งและสอง 
สามสี่ 

พ่อจะสอน เจ้าเอาไหม 
ให้นับดาว 

อยู่บนฟ้า สุกสดใส 
คือแสงดาว 

พ่อจะสอน เจ้าเอาไหม 
ให้นับดาว 

แปดหมื่นสอง แปดหมื่นสาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น