วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

"คนดนตรี" การเดินทางของบทเพลง


คนดนตรี

คนทำเพลง แต่งเป็นเพลงมา 
เพลงจงพา ความคิดลอยไป
เป็นทำนอง คำร้องดังใจ
สื่อความหมาย ความคิดตัวเอง

คนบรรเล งแต่งปรุงดนตรี
ทำดนตรี ให้สีสวยงาม 
เรียงทำนอง สอดคล้องไปตาม 
ความงดงาม ของเสียงดนตรี 

แล้วจึงเกิดเสียงเพลง บรรเลงเร้าฤทัย
ทุกข์ สุข หัวใจ เป็นไปได้ดังเสียงเพลง

คนเปิดเพลง สื่อกลางดนตรี 
พาไมตรี ของเสียงเพลงไป 
มีชวนคุย หยอกล้อยอไป
ตอบจดหมาย มิตรรักแฟนเพลง

บนเวที ที่มีดนตรี 
เครื่องดนตรี จัดไว้เป็นทาง
บางเวที เครื่องก็มีหาง 
หางเครื่อง

แล้วจึงเกิดเสียงเพลง บรรเลงเร้าฤทัย
ทุกข์ สุข หัวใจ เป็นไปได้ดังเสียงเพลง


คนฟังเพลง อยากฟังเพลงดี 
เพลงดี ๆ ไม่เหมือนกันไป 
เพลงบางเพลง เศร้าซึ้งกินใจ
ฟังคราใดน้ำตาไหลเป็นทาง 

คนบางคน ชอบฟังเพลงมัน 
เพลงมาพลัน สวรรค์กระจาย 
คอเอวมือ แขนขา ในกาย 
เต้นถวาย มนต์ขลังดนตรี 

แล้วจึงเกิดเสียงเพลง บรรเลงเร้าฤทัย
ทุกข์ สุข หัวใจ เป็นไปได้ดังเสียงเพลง


คนทำเพลง อยากทำเพลงดี 
เพลงดี ๆ ดีนั้น ยังไง 
คนดนตรี ดีดสีตีไป
คนฟังใคร เพลงนั้นเพลงดี

แล้วจึงเกิดเสียงเพลง บรรเลงเร้าฤทัย
ทุกข์ สุข หัวใจ เป็นไปได้ดังเสียงเพลง

แล้วจึงเกิดเสียงเพลง บรรเลงเร้าฤทัย
ทุกข์ สุข หัวใจ เป็นไปได้ดังเสียงเพลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น