วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"โลกยังสวย" โลกนี้ยังคงสวยงานอยู่


โลกยังสวย

ถ้ายังเห็นดอกไม้ ถ้ายังมองเห็นความชุ่มฉ่ำ
คงยังมองเห็นใจมั่นเปี่ยมด้วยความหวังดั่งใจ
มีดอกไม้ชื่นชม 

โลกดูเหมือนโหดร้าย ไม่เป็นดังฝันดังเราใฝ่มอง
ไปทางไหนดูหม่นขาดดอกไม้ชื่นชม 
เพราะดอกไม้แห้งเหี่ยว

เสียอาจเสียใจร้องเถิดร้องไห้ ปลดปล่อยมันเสียจากใจ 
ฝนขาดฟ้าไป รอความหวังใหม่ ดินจะเปียกฝนอีกครั้ง 

โลกยังสวยเสมอ ไม่เกินเราฝันเกินเราใฝ่ 
ลมพาเกสรปลิวว่อนอีกไม่ช้า รอก่อน 
เกิดดอกไม้ชื่นชม

โลกดูเหมือนโหดร้าย ไม่เป็นดังฝันดังเราใฝ่มอง
ไปทางไหนดูหม่นขาดดอกไม้ชื่นชม 
เพราะดอกไม้แห้งเหี่ยว

เสียอาจเสียใจร้องเถิดร้องไห้ ปลดปล่อยมันเสียจากใจ 
ฝนขาดฟ้าไป รอความหวังใหม่ ดินจะเปียกฝนอีกครั้ง 

โลกยังสวยเสมอ ไม่เกินเราฝันเกินเราใฝ่ 
ลมพาเกสรปลิวว่อนอีกไม่ช้า รอก่อน 
เกิดดอกไม้ชื่นชม

ลมพาเกสรปลิวว่อนอีกไม่ช้ารอก่อน 
เกิดดอกไม้ชื่นชม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น