วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"รถไฟ" ถึงก็ชั่งไม่ถึงก็ชั่ง


รถไฟ

ขับเร็วขับไปตามราง เปลี่ยนทางนอกรางไม่ได้
ขับเร็วขับไวยังไง อยู่ในเส้นทางรางเหล็ก

รางเหล็กล้อเหล็ก กระทบดังลั่น
รางสั่นล้อปั่น โซ่ผันทันใด 
ฟืนผ่าโยนใส่ ต้มน้ำเป็นไอ
ไป ๆ ๆ ถึงก็ชั่งไม่ถึงก็ชั่ง

หวูดรถไฟดังหวูดวาว วาวหวูดวาว ยาวและดัง 
เสียงรถไฟดัง ชั่ง ชั้ง ถึงหรือไม่ถึงก็ชั่ง

ขับเร็วขับไปตามราง เปลี่ยนทางนอกรางไม่ได้
ขับเร็วขับไวยังไง อยู่ในเส้นทางรางเหล็ก

ผ่านบ้าน ผ่านคลอง ผ่านหนอง ผ่านป่า 
อย่าชะโงกหน้าแขนขาออกไป
ลมโบกสะบัด ทิวทัศน์ เสาไฟ
สถานีมีของขาย ไม้ละบาทสองไม้ สองบาทสามไม้

หวูดรถไฟดังหวูดวาว วาวหวูดวาว ยาวและดัง 
เสียงรถไฟดัง ชั่ง ชั้ง ถึงหรือไม่ถึงก็ชั่ง

ขับเร็วขับไปตามราง เปลี่ยนทางนอกรางไม่ได้
ขับเร็วขับไวยังไง อยู่ในเส้นทางรางเหล็ก

ม้าเหล็กคันใหญ่ ไปเหนือไปใต้
ทางวิ่งไปให้ ถึงจุดหมายคือราง 
คนต้องมีสิ่งตั้งไว้ปลายทาง 
แล้ววิ่งไปถึงก็ชั่งไม่ถึงก็ชั่ง

หวูดรถไฟดังหวูดวาว วาวหวูดวาว ยาวและดัง 
เสียงรถไฟดัง ชั่ง ชั้ง ถึงหรือไม่ถึงก็ชั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น