วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"นายแพทย์สนุกสนาน" ไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ


นายแพทย์สนุกสนาน

ไม่มีผู้ใด ไหนเลย ไม่เคยป่วย 
จะร่ำจะรวย แข็งแรง สักปานใด 
จะดีจะเลว เหลือทน จะยากจะจนเข็ญใจ 
ใหญ่มาจากใด ไม่มีพ้น สักคนเลย 

ปวดฟันเจ็บมือ หายใจ ไม่เคยโปร่ง 
โก่งคอก็ไอ หูตา ก็ฝ้าฟาง 
จะเปลี่ยนทอมซิล ย้ายไต จะผ่าหัวใจ 
ให้แสนบาง โปรดจงโปรดวาง ไว้ใจในงานเรา

เชิญครับ เชิญครับ รับบริการ
โรงพยาบาล นายแพทย์สนุกสนาน 

ปวดฟันเจ็บมือ หายใจ ไม่เคยโปร่ง 
โก่งคอก็ไอ หูตา ก็ฝ้าฟาง 
จะเปลี่ยนทอมซิล ย้ายไต จะผ่าหัวใจ 
ให้แสนบาง โปรดจงโปรดวาง ไว้ใจในงานเรา

ไม่มีผู้ใด ไหนเลย ไม่เคยป่วย 
จะร่ำจะรวย แข็งแรง สักปานใด 
จะดีจะเลว เหลือทน จะยากจะจนเข็ญใจ 
ใหญ่มาจากใด ไม่มีพ้น สักคนเลย ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น