วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"ต่างกัน" ต่างคน ต่างใจ


ต่างกัน

ต่างกันทั้งความคิดเราันั้น ต่างกันทั้งความฝัน
ต่างความเห็นแม้ใจไม่ห่างเกิน 
ยังมีทางเดินหากวางใจไว้ให้มันกว้างพอ

มีบางทีดวงใจได้มาเรียนรู้ในความต่าง
ในบางทีเราเดินต่างกันบนหนทางกันอยู่
มีบางคืนมองดาวต่างก้ันบนฟ้าคนละดวงอยู่
ต่างการดู แต่ใจเรารู้อย่างนั้น ว่าต่างกัน

ต่างกันเพราะความหลังไกลลับ
ต่างเรียนรู้แม้เราจะต่างกัน
เก็บเอาคืนวันแลกเปลี่ยนความฝันต่อเติม

อาจมีเหมือนกันนั้นปัญหา แต่เรานั้นมองเห็น
ต่างมองเห็นถึงทางต่างกันไป 
ต่างเดินทางไปแต่มีจุดหมายร่วมกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น