วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"วณิพก" ชีวิตวณิพก


วณิพก

พวกเราสัญจร เที่ยวเร่ร่อนขอทาน 
เราหิว เราซมซาน ขอทานท่านกิน 

แปดนิ้ววันทา โปรดเมตตาข้าชาวดิน
ช่วยโปรยและโรยริน ให้ข้ากินมื้อกันตาย

ดิ้นรนหางานการ ไม่มีงานไหนสนใจ 
พิการทั้งร่างกาย ต้องข่มใจร้องขอทาน

พวกเราสัญจร เที่ยวเร่ร่อนซมซาน
ร้องเพลงของขอทาน แลกเป็นงานขอท่านกิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น