วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"ปรากฎการณ์ฝน" การเกิดฝนตก


ปรากฏการณ์ฝน

ธารธาราต่างระเหยเป็นไอ 
สูงขึ้นไป สูงขึ้นไป เป็นเมฆขาว

กลุ่มเมฆน้อยลอยต่ำเตียลงมา 
แลัวนภาฉ่ำฝน


1 ความคิดเห็น: