วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

"พัดลม" เมื่อลมปะทะลม

พัดลม

ไม่มีใครสู้ลม ไม่มีใครชนะลม
แกว่งไกวเคลื่อนไหวสู่ทุกหน

ไม่มีใครต้านลม ไม่มีใครชนะลม
ผ่านไป ใครขวางก็ยังชน

เนินดินหินทรายทลายกร่อนไป โค่นต้นไม้ใหญ่
ทะเลยังร้าวเป็นรอยแหลกลาญ ใครจะต้านอยู่ลมจะัพัดผ่าน

ไม่มีใครสู้ลม ไม่มีใครชนะลม
แกว่งไกวเคลื่อนไหวสู่ทุกหน

ไม่มีใครต้านลม ไม่มีใครชนะลม
ผ่านไป ใครขวางก็ยังชน

ลมพายุร้ายกำลังตั้งเค้า มีเจ้าพัดลม
เอาลมน้อย ๆ มาคอยต่อกร ตอนพายุมาคงจะเห็นดี

เจ้าคือพัดลม มีแรงน้อยนิด เจ้ายังแหงนหน้ายืนพัดทวน

เมื่อลมมาสู้ลม เมื่อลมชนะลม 
ผ่านไปทิ้งไว้แต่ผุยผง

แต่ยังมีสายลม โบกโบยจากพัดลม
แกว่งไกวเคลื่อนไหวอย่างทะนงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น