วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

"โลกาโคม่า" โลกป่วยหนัก

โลกาโคม่า

ทิ้งกันคนละทาง ถางกันคนละป่า 
เผากันคนละวา ถมกันคนละคลอง

ผลาญไปคนละวัน เถียงกันคนละเรื่อง 
ขายกันคนละเมือง ล้างกันคนละบาง

โลกา โลกา โลกก็คงจะโคม่า 
โลกา โลกา โลกก็คงจะปางตาย

โลกา โลกา โลกก็คงจะโคม่า 
โลกา โลกา โลกก็คงจะปางตาย

รักกันคนละมือ ถือกันคนละเรื่อง 
หมุนกันคนละเฟือง คล้องกันคนละแขน

ย้ำกันคนละคำ รดน้ำกันคนละต้น 
สอนกันคนละคน สานกันคนละใจ

โลกา โลกา โลกก็คงจะฟื้นไข้ 
โลกา โลกา โลกก็คงจะดีใจ

โลกา โลกา โลกก็คงจะฟื้นไข้ 
โลกา โลกา โลกก็คงจะดีใจ

ขอกันคนละวัน ยิ้มกันคนละเข่ง 
ร้องกันคนละเพลง ฝันกันคนละฝัน

ขอกันคนละวัน ยิ้มกันคนละเข่ง 
ร้องกันคนละเพลง ฝันกันคนละฝัน

รับกันคนละมือ ช่วยกันถือกันคนละเรื่อง 
ช่วยกันหมุนกันคนละเฟือง ช่วยกันคล้องกันคนละแขน 

ย้ำกันคนละคำ ช่วยรดน้ำกันคนละต้น
ช่วยกันสอนกันคนละคน ช่วยกันสานกันคนละใจ

โลกา โลกา โลกก็คงจะฟื้นไข้ 
โลกา โลกา โลกก็คงจะดีใจ

ขอกันคนละวัน ขอกันคนละวัน 
ยิ้มกันคนละเข่ง ยิ้มกันคนละเข่ง

ร้องกันคนละเพลง ร้องกันคนละเพลง 
ฝันกันคนละฝัน ฝันกันคนละฝันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น