วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

"พ่อกล่อมลูก 3" น้ำท่วมฟ้า ปลากินดาว

พ่อกล่อมลูก 3

ดาวดวงน้อย อยู่บนฟ้า
อีกไม่ช้า คงเหม็นคาว

โลกมันร้อน ก้อนน้ำแข็ง
ขั้วโลกเหนือ จะละลาย

ท่วมแผ่นดิน ท่วมแผ่นหิน 
ท่วมแผ่นฟ้า

ปลาใหญ่น้อย คอยกินดาว
แล้วพ่อจะนับ อะไรดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น