วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

"อยู่ที่ใคร" แล้วแต่ใครจะคิด

อยู่ที่ใคร

อยู่ที่ใคร อยู่ที่ใคร
อยู่ที่ใคร อยู่ที่ใคร

เด็กเล็กเล็ก มดกัดเป็นร้อย
เด็กตัวน้อย ร้องไห้งอแง
ไม่เคยพบ กัดเจ็บแท้แท้
เกิดเป็นแผล เป็นตุ่มเป็นตา

หากเจ้ามด ไปกัดคนโต
กัดจนโย้ ตัวงอเหยียดขา
ถูกปัดทิ้ง เขาคันขึ้นมา
นี่แหละหนา มันอยู่ที่ใคร

อยู่ที่ใคร ใครเป็นคนเห็น
อยู่ที่ใคร ใครเป็นคนได้ยิน
อยู่ที่ใคร ใครเป็นคนตัดสิน
อยู่ที่ใคร ขึ้นว่าอยู่ที่ใคร

ตาบอดห้าคน ไปจับคลำช้าง
จับโดนหาง ช้างเป็นเหมือนงู
จับถูกงวง ช้างกลวงเป็นรู
จับถูกหูช้า งเป็นแผ่นห่อ

อีกคนหนึ่งไปจับที่ขา
ก็กลับบอกว่า ช้างต้นเป็นตอ
จับถูกงา ช้างแท่งงองอ
นี่แหละหนอ มันอยู่ที่ใคร

อยู่ที่ใคร ใครเป็นคนเห็น
อยู่ที่ใคร ใครเป็นคนได้ยิน
อยู่ที่ใคร ใครเป็นคนตัดสิน
อยู่ที่ใคร ขึ้นว่าอยู่ที่ใคร

อยู่ที่ใคร อยู่ที่ใครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น